Seja komisije SOS za turizem

V Orehovem gaju v Ljubljani je 26. marca 2015 Skupnost občin Slovenije organizirala razširjeno sejo komisije za turizem. Povabilu so se odzvali gostje, ki so predstavili inovativne in zanimive pristope k organizaciji turizma ter bogatitvi turistične ponudbe. Uvodoma je mag. Marjan Hribar predstavil spremembe Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

KOGRA 2015

Sejem GREEN

Dan za spremembe

Posvet Državnega sveta o kategorizaciji občinskih cest

Regijsko srečanje županov pomurske regije

Občina je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov

Okrogla miza v zvezi s sistemom MFERAC

Posveti o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave

Nedavni dogodki

Seja Komisije SOS za turizem