Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Sestanek z Ministrstvom za obrambo o zniževanju stroškov občin

Sestanek z ministrom Židanom o ZKZ

En.občina 2015

Predstavitev izhodišč za spremembe uslužbenske zakonodaje

2. seja Predsedstva SOS

Posvet o izzivih gorskih in obmejnih območij

Skupna seja predsedstev SOS, ZOS, ZMOS

Strokovni posvet "Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost"

Ogled dobrih praks integralne zelene ekonomije

Delovni posvet "Kako do EU sredstev - teritorialno sodelovanje 3.6.2015 Maribor

Vključevanje občin v Enotni zakladniški račun

Delovni posvet Kako do EU sredstev - teritorialno sodelovanje 10.6. 2015 Ajdovščina