Uredba o ravnanju z (odpadnimi) baterijami in akumulatorji

Obveščamo vas, da se spreminja Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Glavni razlog za spremembo in dopolnitev Uredbe je prenos Direktive 2013/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013. Direktiva prepoveduje dajanje na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo več kot 0,002…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

5. seja Predsedstva SOS

Delavnica Skupaj v zeleno gospodarstvo

Posvet »Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah«

Delovni posvet "Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN"

Vzpostavitev Županskega geotermalnega kluba

Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS

Management prostora in trajnostni razvoj mest

Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative

Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre

Posvet "Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov"