JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJE DELOVNIH MEST V POMURJU

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.2.2015 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Posvet Vloga in položaj nadzornega odbora občine

Posvet Vloga in položaj nadzornega odbora občine

23. seja Predsedstva SOS

Posvet Vloga in položaj nadzornega odbora občine

Mednarodno srečanje " Zelena kohezijska politika 2014-2020"

Posvet Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2015

Mednarodna konferenca in trening "Socialna pismenost"

Seja komisije za prostor pri SOS

KOGRA 2015