Pojasnilo občinam o izvajanju obvezne GJS obdelave mešanih komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pojasnilo lokalnim skupnostim o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in poziv za predložitev odlokov o izbiri koncesionarjev za zbiranje komunalnih odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov. Iz dokumenta MOP izhaja,…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Sestanek v zvezi z odškodninami na vodovarstvenem območju

Sestanek v zvezi z jamstvi za odlagališča

Usklajevalni sestanek za višino povprečnine 2016

Prva seja komisije za zaščito in reševanje

Seja komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS

Seja Predsedstva SOS

Igrifikacija v turizmu - Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov

15. 10. 2015 / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative