Ustavno sodišče zavrglo ustavno presojo glede financiranja občin

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti na predlog mestne občine odločilo, da 3. in 4. odst. 6. čl., 11., 12., 13. a in 14. čl. ter 1. odst. 15. čl. Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1) niso v…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS?

Delavnica za vzpostavitev mreže žensk v lokalni politiki za županje in podžupanje

Delavnica za vzpostavitev mreže žensk v lokalni politiki za občinske svetnice

Optimizacija stroškov v vrtcih in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah

Delavnica za vzpostavitev mreže žensk v lokalni politiki za občinske svetnice

Igrifikacija v turizmu - Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev,gostov in turistov

Nedavni dogodki

Seja Predsedstva SOS