Month: avgust 2013

Razpis koncesije ali javno zasebnega partnerstva

Skupnost občin  Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede razpisov koncesij / javno zasebnih partnerstev. Vljudno smo zaprosili občine, da nam na zastavljeno vprašanje posredujejo odgovore. Občino je zanimalo: 1. Ali so občine v zadnjem času razpisale koncesijo ali javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole oz. ali imajo podeljeno koncesijo oz. sklenjeno javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole in… Preberi več

Dvig stopnje DDV in pogodbena določila

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice vezano na dvig stopnje DDV.  Občino je v zvezi z dvigom stopnje DDV s 1.7.2013 zanimalo kako so oziroma kako bodo občine postopale glede pogodbenih določil. V večini gradbenih pogodb, ki so bile podpisane pred 1.7.2013, ima občina vključeno določilo »Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša z… Preberi več

Koncesije za predšolsko vzgojo

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede koncesije za predšolsko vzgojo ter obstoja komisije za cenjevanje stanja objektov. Za podatke smo povprašali druge občine, njihove ogovore pa lahko preberete tukaj.