Month: november 2013

Sofinanciranje izobraževanja v tujini

Občina članica Skupnosti občin Slovenije obravnava vlogo občanke, ki bo z naslednjim šolskim letom otroka vključila v osnovnošolsko izobraževanje v Avstriji. Občanka prosi za sofinanciranje, saj mora za otroka v tem primeru plačati šolnino. Občino zanima ali katera izmed občin sofinancira osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju… Preberi več

Izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij

Glede na odločitev Vrhovnega sodišča RS, da se revizija zavrže v delu, s katerim se izpodbija odločitev o stroških postopka in da se sicer revizija zavrne kot neutemeljeno o glavni stvari – izplačilo ? plačnih nesorazmerij in glede na vladni predlog v zvezi z reševanjem problematike poplačila ? nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za… Preberi več

Sklepanje najemnih pogodb z društvi

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občin članice po pridobitvi odgovorov občin glede sklepanja pogodb z raznimi društvi. Vljudno smo naprosili občine k sodelovanju.   Občino zanimajo izkušnje občin glede sklepanja najemnih pogodb z raznimi društvi (športnimi, kulturnimi, umetniškimi) za najem prostorov za njihovo delovanje, najem športnih igrišč in drugih zemljišč? In sicer ali dejansko občine… Preberi več

Upravljanje stanovanj v lasti občin

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice vezano na upravljanje stanovanj, ki so v občinski lasti. In sicer zanimale so nas sledeče informacije: 1.      Upravljanje stanovanj Zanima nas,  kako imajo občine urejeno upravljanje stanovanj v lasti občine – neprofitnih in tržnih ( ne  zgolj v smislu Stanovanjskega zakona, ki ureja upravnika večstanovanjskih stavb) –… Preberi več