• Domov
  • Osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh zasledila osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis« ter nadzor. Besedilo osnutka Uredbe 

Vaše morebitne pripombe, mnenja in stališča nam posredujte najkasneje do petka, 17.01.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: