• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Uredba ureja ukrepe za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Uporablja se za nadzor nad delovanjem obratov, ki pri svojem obratovanju ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi, in zaradi tega predstavljajo nevarnost, da se pri njihovem obratovanju zgodi večja nesreča, v katero so vključene te nevarne snovi, in da ima taka nesreča škodljive posledice za ljudi in okolje. 

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 6.2.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: