• Domov
  • Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

MKO je objavilo Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Uredba navaja nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega: uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja magnezijevega oksida, nekatere dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in sosežiganje nenevarnih odpadkov, nekatere dejavnosti odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov, proizvodnja lesnih kompozitov, zajemanje tokov CO2 z namenom geološkega shranjevanja, zaščita in ohranjanje lesa in gozdno lesnih proizvodov (sortimentov) s kemikalijami ter samostojna neodvisno upravljana obdelava odpadne vode.

Uredba navaja tudi naloge upravljavca. To so zlasti obveznost izdelave izhodiščnega poročila, izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja o njegovih rezultatih, ter obveznost izbire najboljših razpoložljivih tehnik pri načrtovanju naprave in njene večje spremembe.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge za spremembo uredbe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.sinajkasneje do srede, 26.2.2014. 


Nazadnje posodobljeno: