• Domov
  • Predlog zakona o agrarnih skupnostih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni platformi e-demokracija objavila predlog Zakona o agrarni skupnosti. Največkrat izpostavljen problem upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov agrarnih skupnosti, ki je v solastnini ali skupni lastnini večjega števila oseb. Poleg omenjenega ključnega problema pa so bile večkrat izpostavljene še naslednje težave: procesna sposobnost agrarnih skupnosti v upravnih in sodnih postopkih; statusna organiziranost agrarnih skupnosti; nerešeni dedni postopki in posebna ureditev dedovanja; davčni status agrarnih skupnosti; članstvo v agrarnih skupnostih; ter občina kot »nenaravni« član agrarnih skupnosti, in druge.

V primeru, da želite na zakonski predlog podati pripombe ali predloge vas naprošamo, da jih naslovite do 6.2.2013 na naslovinfo@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: