• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

S strani MZIP smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

Po Zakonu o davku na nepremičnine se bo davek na nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti nepremičnin. ZDavNepr določa, da se v registru nepremičnin (poleg dosedanjih) vodijo novi podatki – to so podatki iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr (npr. leto, v katerem so izpolnjeni pogoji za določitev nepremičnine; podatek o rezidenčnosti stanovanjske nepremičnine; imetnik osebne služnosti; inšpekcijska odločba o nelegalni gradnji; …). Ker je sistem odmere davka na nepremičnine urejen tako, da se predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določajo na podlagi podatkov enovite evidence na ravni države, t.j. registra nepremičnin, je poleg novih podatkov iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr treba v registru nepremičnin zaradi zagotovitve izvedbe obdavčitve nepremičnin po ZDavNepr voditi tudi druge (nove) podatke – npr. izračunan delež lastništva za pravilno določitev davčnih zavezancev v primeru solastnine ali skupne lastnine na nepremičnini. 

V tem predpisu ministrstvo predlaga ureditev vprašanj glede novih podatkov, ki jih določa ZDavNepr in se bodo vodili v registru nepremičnin. Ta predpis je treba izdati v zakonsko določenem roku – najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine (do 31. januarja 2014), zato je čas za pripombe zelo kratek. 

Tukaj najdete besedilo Uredbe.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki sporočite na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 30.1.2014!


Nazadnje posodobljeno: