• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave; prinaša spremembe na področju vožnje v naravnem okolju, dodaja člen: dogovor o izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena s strani lokalne skupnosti, drugo…Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: