• Domov
  • Osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije.  

Predlog zakona temelji na vključitvi vseh deležnikov iz celotnega filmskega, kinematografskega in avdiovizualnega področja (produkcije, promocije, distribucije, prikazovanja, filmske vzgoje, izobraževanja, filmske stroke) v sistem posameznih podpor oz. spodbud, dodeljenih prek javnih razpisov ter v sestavo sveta agencije, zagotovitvi preglednega in utemeljenega črpanja zunajproračunskih sredstev, namenjenega sofinanciranju programov in projektov iz celotnega področja kinematografske, filmske in avdiovizualne dejavnosti ob upoštevanju javnega interesa pri spodbujanju razvoja in ustvarjanja na področju filmske kulture, racionalni in učinkoviti organizaciji javne službe na področju zagotavljanja javnih sredstev in pogojev za izvedbo programov in projektov, ki so prepoznani v javnem kulturnem interesu na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti ter ustvarjanju ukrepov za povečevanje dostopnosti kvalitetnih filmov in avdiovizualnih projektov ter za dolgoročni razvoj celotnega filmskega in avdiovizualnega sektorja.

V kolikor bi želeli na predlog zakona podati pripombe in predloge, lahko to strite do četrtka, 20.3.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: