• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Skupnost občin Slovenije vam posreduje novo verzijo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-J (EVA 2013-2030-0096). Vljudno vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in nam posredujete pripombe, mnenja in stališča v obliki amandmajev, ki ji lahko posredujete najkasneje do petka, 14.02.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: