• Domov
  • Delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah.

Zakon ureja posebne pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj (legalizacijo) pri nedovoljenih gradnjah, pri čemer je fingirano, da se za potrebe izvajanja tega zakona za nedovoljeno gradnjo štejejo samo objekti, ki so po ZGO-1 določeni kot nelegalne gradnje (objekti, zgrajeni brez gradbenih dovoljenj) in neskladne gradnje (objekti, za katere je gradbeno dovoljenje pridobljeno, vendar so zgrajeni v nasprotju s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju). Na ta način je izključena uporaba tega zakona za nevarne gradnje. Cilj zakona je, da se pod posebnimi pogoji oziroma kriteriji in po posebnem postopku omogoči le legalizacija neproblematičnih objektov.

Rok za oddajo pripomb je zaradi načrtovanega sestanka s predstavniki ministrstva zelo kratek, in sicer vas prosimo za pripombe k osnutku zakona najkasneje do srede, 19.3.2014 do konca delovnega dne na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: