• Domov
  • Nacionalni reformni program 2014-2015

V Skupnosti občin Slovenije smo občinam članicam posredovali Nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem si je Vlada RS zastavila med drugim, da bo vzpostavila stabilnost javnih financ z doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017 in dolgoročna vzdržnost javnega dolga. Na področju občin se bi naj tega lotili preko strukturnih prilagoditev daljše ročnosti, kot navajajo z reformo občin in njihovega financiranja. Nadalje se v reformnem programu navaja, da se na lokalni ravni predvideva s spremembo sistema financiranja občin,tako, da določanje primerne porabe ne bo več temeljilo na nestandardizirani porabi vseh občin v preteklih štirih letih, skozi standardiziran in omejen delež odhodkov za funkcioniranje občine, za pokrivanje primerne porabe bodo poleg dohodnine namenjeni tudi drugi občinski viri. Sprememba bo spodbujala k povezovanju občin (predvsem sedaj razpršena sredstva za investicije), občinski proračuni pa bodo podvrženi sistematičnemu nadzoru računskega sodišča. 

Vlada si je med ključnimi nalogami za 2014 -2015 zastavila:

– Podaljšanje varčevalnih ukrepov na področju plač in socialnih transferov do ravni zaposlenosti 850 tisoč oseb

– Sprejem Zakona o fiskalnem pravilu in njegovo uresničevanje

– Sprememba Zakona o javnih financah za delovanje na celotnem sektorju države

– Okrepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja

– Sprememba Zakona o financiranju občin (znižanje povprečnine)

– Racionalizacija javnih služb in zavodov

Vljudno vas prosimo, da nam vaše prve odzive na Nacionalni reformni program posredujete do 15.4.2014 na info@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: