• Domov
  • Nova različica Zakona o knjižničarstvu

Skupnost občin Slovenije je zasledila objavo nove različice Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu, katerega se sprejema po skrajšanem postopku. Skupnost občin je sicer že posredovala pripombe na prvo verzijo in izvedla usklajevalni sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo, vendar bi želeli kljub temu povratno informacijo ali imate dodatne pripombe na priloženo gradivo. Rok za oddajo pripomb ministrstvu je sicer zelo kratek, to je 28.4.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: