• Domov
  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obrazložitev

Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: