• Domov
  • Predlog Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela predlog Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011 – 2015, ki podaljšuje izvajanje javnih razpisov iz naslova ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja ter prenos izvajanja in zaključevanja ukrepov LEADER na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

MKO pojasnjuje, da v mesecu aprilu načrtuje objavo še dveh javnih razpisov (ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij ter ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih). Iz navedenega na novo izdajajo celo uredbo, z namenom zagotovitve pravne podlage za objavo teh dveh javnih razpisov.

Vaše pripombe, mnenja in predloge nam, prosimo, posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.4.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: