• Domov
  • Predlog Zakona o lokalni samoupravi z dne 3.4.2014

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela dopolnjeno različico ZLS-S. Ministrstvo za notranje zadeve razlaga, da se novo besedilo razlikuje v tem, da nima več določbe o zmanjšanju članov občinskih svetov, pri odpoklicu župana pa je postavljena večja časovna omejitev, spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov in dodan institut odpoklica občinskega sveta.

Vaše predloge, stališča in mnenja na predlog ZLS-S pričakujemo do srede, 23. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si.

Skupnost občin Slovenije bo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) obravnavala tudi na svoji Redni letni skupščini, ki bo potekala 16. aprila 2014 v Velenju.


Nazadnje posodobljeno: