• Domov
  • Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki jo je potrebno spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so bili evidentirani v REN za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr.

Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja pričakujemo najkasneje do petka, 25. april 2014 do 12.00 uri na naslov info@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: