• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin z obrazložitvijo členov in novo Prilogo 4, pripravljeno s strani GURS.

Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, je treba spremeniti in dopolniti, da se zagotovi usklajenost s Šifranti registra nepremičnin in katastra stavb, ki je bil po uveljavitvi uredbe (v kateri so uporabljene šifre Šifrantov registra nepremičnin in katastra stavb), v letu 2013 dvakrat spremenjen, (2) odpravijo nedoslednosti besedila členov in prilog uredbe in (3) opravijo redakcijski popravki.

Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja nam lahko posredujete najkasneje do petka, 25. aprila 2014 do 12.00 ure na naslov info@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: