• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Zasledili smo javno objavo Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, hkrati se odpravi nekatere nejasnosti in težave pri izvajanju v praksi.

Vljudno vas prosimo, da vaša mnenja, pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 23.5.2014. 


Nazadnje posodobljeno: