• Domov
  • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

V javni obravnavi se nahaja Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje podzemne vode. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Vaše pripombe in predloge na pravilnik nam prosimo posredujete do 20.6.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: