• Domov
  • Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, s katero se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri tem se poskuša ohraniti največja možna raven fleksibilnosti, saj je treba pri presoji potreb po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila.

Vaša stališča, mnenja in predloge nam posredujte do petka, 30.maja 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: