• Domov
  • Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020

V Skupnosti občin Slovenije smo zasledili objavo Izhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020. Strategija bo krovni dokument, ki bo pokrival državno upravo, občinske uprave in nosilce javnih pooblastil. Na podlagi sprejete strategije bodo posamezni vsebinski nosilci pripravili dvoletne akcijske načrte za realizacijo ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete menja in predloge vezano na pripravo strategije najkasneje do ponedeljka, 23. junija 2014 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: