• Domov
  • Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem

Na spletni strani MKO je objavljen Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov do srede, 18. junija 2014, na SOS na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: