• Domov
  • Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih

V pregled smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.sinajkasneje do srede 13. avgusta 2014.

V zakonu se na občine nanaša predvsem 15. člen predloga, v katerem se daje pooblastilo za nadzorom nad:

– posestjo in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana

– uporabo ognjemetnih izdelkov, katerih učinek je pok je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja

– uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo

– občinski redarji bodo lahko v primeru zgoraj naštetih kršitev zasegli pirotehnična sredstva fizični osebi (18. člen predloga)


Nazadnje posodobljeno: