• Domov
  • Predlog evropske direktive

Na spletni strani Evropske komisije je v okviru Paketa krožnega gospodarstva, ki ga je komisija objavila julija 2014, objavljen predlog  Evropske direktive Parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi, ki je dostopen tudi v slovenskem jeziku tukaj. Na zgoraj omenjeni spletni strani komisije so dostopni tudi vsi drugi dokumenti, povezani s pripravo in sprejemom tega predloga; žal niso vsi dostopni v slovenskem jeziku.

Ker bodo določbe spremenjenih direktiv vplivale na zasebne in javne deležnike, ter bodo imele pomemben vpliv na načrtovane naložbe in prihodnje infrastrukture sistemov ravnanja z odpadki vas prosimo, da podate stališče lokalnih skupnosti. Vaše predloge in pripombe na predlog direktive nam prosimo posredujete najkasneje do ponedeljka, 22.9.2014, na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: