• Domov
  • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Obveščamo vas, da se spreminja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju predvideva spremembo, ki opredeljuje vire onesnaževanja okolja s hrupom. 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 9.10.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: