• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v medresorsko usklajevanju. Pretežen del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta. V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so vezani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše energetske učinkovitosti. S to uredbo se tako zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo okoljske zahteve za pnevmatike. Ob upoštevanju predpisov Evropske unije o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki o proizvodu pa se opredeljujejo tudi okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke. Hkrati se v prilogah 7 in 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju brez poseganja v vsebino okoljskih zahtev odpravljajo neskladja oziroma napake v izrazoslovju.

V primeru morebitnih pripomb, stališč in mnenj nam le te posredujte do torka, 28.10.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: