• Domov
  • Predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki spreminja tudi določbo 6. člena ZT-1, ki se nanaša na soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln. V predlagani spremembi 6. člena ZT-1 je dan poudarek na soglasju organa lokalne skupnosti. Predlog zakona predpisuje sprejem ustreznega akta ter določa prehodni rok, do katerega ga morajo pristojni organi lokalni skupnosti sprejeti. Do izdaje akta mora lokalna skupnost pred izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah in s potujočo prodajalno, ki se opravlja v varovalnem pasu javne ceste, pridobiti soglasje pristojnega upravljalca javne ceste.

Vaše pripombe, stališča in mnenja nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 20. novembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  


Nazadnje posodobljeno: