• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

V usklajevanje smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju.

Predlagane spremembe uredbe zasledujejo cilj usklajenosti uredbe z drugo zakonodajo na območju gradenj in posegov v prostor ter s terminologijo, ki jo uporablja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Z uredbo se spreminja tudi širše območje nadzorovane rabe za obstoječi raziskovalni reaktor v občini Dol pri Ljubljani. Predlagana je tudi sprememba priloge 2, ki določa seznam parcel. 
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 28.11.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: