Month: december 2014

Dr. Stanetu Vlaju v slovo

Kategorija: Nekategorizirano

V slovo Dr. Stanetu Vlaju   Z veliko žalostjo se poslavljamo od častnega člana Skupnosti občin Slovenije. Dr. Stane Vlaj je tesno sodeloval že s predhodnico skupnosti Stalno konferenco lokalnih skupnosti Slovenije in se je redno odzival na povabila Skupnosti, objavljal svoje strokovne članke v ČaSOSpisu ter predvsem bil zmeraj pripravljen pomagati, ko je bila... Preberi več

Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

Kategorija: Nekategorizirano

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija... Preberi več

1. seja Stanovanjskega sveta

Kategorija: Nekategorizirano

Na Ministrstvu za okolje in prostor je včeraj potekala 1. seja Stanovanjskega sveta, na kateri so člani razpravljali o osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP). Ker je bila to prva seja novega stanovanjskega sveta, je bil glavni poudarek na predstavitvi stališč članov sveta glede vsebin povezanih z NSP. Predvideno je, da bo osnutek NSP januarja ponovno... Preberi več

Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

Kategorija: Nekategorizirano

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je... Preberi več

Vestnik KPK

Kategorija: Nekategorizirano

Izšla je zadnja letošnja številka Vestnika KPK. V osrednji temi objavljajo povzetek rezultatov raziskave »Proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks«, našli pa boste tudi poročila o delu KPK v zadnjih dveh mesecih, med drugim tudi o uspešno zaključenih projektih in mednarodnih dogodkih s področja preprečevanja korupcije.