• Domov
  • Nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki predvideva spremembe in dopolnitve sledečih določb: Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o vrtcih, Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Vljudno naprošamo, da nam vaša stališča na predlagano in morebitne dodatne predloge sprememb in dopolnitev zakonov, katere bi vplivale na zmanjšanje stroškov občin, posredujete do ponedeljka, 15. decembra 2014 na naslovursa.rupar@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: