• Domov
  • Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje tal. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.
Uporabljal naj bi se za obratovalni monitoring stanja tal v primeru dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v primerih, ko je predpisano spremljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje tal in tam, kjer gre za vnos odpadkov, ali snovi, materialov ali proizvodov v ali na tla.

Vljudno vas naprošamo za vaše mnenje in pripombe na predlagan pravilnik na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.1.2015


Nazadnje posodobljeno: