• Domov
  • Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUP

Skupnost občin Slovenije je prejela Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I), katerega cilj je bolj ekonomično vodenje upravnih postopkov, ki ne posega v temeljne procesne pravice strank in njihov pravni položaj. S spremenjenimi pravili za izvajanje nadzora nad spoštovanjem procesnih pravil se sledi cilju po večji učinkovitosti in smotrnosti nadzora. Besedilo Osnutka najdete tukaj.

Stališča oziroma pripombe lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 22. decembra 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: