• Domov
  • NADALJEVANJE POGAJANJ O VIŠINI SREDSTEV ZA OBČINE

Ljubljana, 12.1.2014 – V prostorih Ministrstva za finance so se nadaljevala pogajanja o višini sredstev, ki bodo pripadala občinam v letu 2015.

V Skupnosti občin Slovenije smo kot dogovorjeno na prejšnjem sestanku prejeli izračun dohodnine in izračun izplačil v mesecu januarju 2015. Kakor zagotavljajo na Ministrstvu za finance bodo v mesecu januarju tedenske akontacije izplačane v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS (ZIPRS) za leti 2014 in 2015, 20. januarja pa bi naj sledilo poplačilo finančne izravnave, ki je občine v letošnjem letu ob nakazilih niso prejele. Kakor je povedala državna sekretarka mag. Mateja Vraničar, se na ministrstvu za finance zavedajo težke finančne situacije tudi na nivoju občin, vendar je za državo ključnega pomena, da uokviri javno porabo glede na prihodke, s katerimi razpolaga.

V zvezi s Predlogom zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin je na petkovem sestanku bilo dogovorjeno, da ministrstvo posreduje manjkajoče konkretne obrazložitve in metodologijo za izračun prihrankov, kar je ministrstvo tudi storilo. V zvezi s predlogom interventnega zakona za znižanje stroškov občinam na državnem nivoju ocenjujejo, da je možno skozi nabor ukrepov v predlogu stroške občinam znižati v višini 40 mio. evrov. Na strani občin so ocene za prihranke bistveno nižje, predvsem se poraja dvom o metodološki ustreznosti finančne ocene. V celoti na državnem nivoju računajo na to, da bodo skozi občine državnemu proračunu prihranili 95 mio. evrov.

V zvezi z višino povprečnine za občine v letu 2015 je Skupnost občin Slovenije predlagala, da se opredelita dve višini povprečnine; prva višina povprečnine naj bi znašala 536 € in pogojno znižana za dogovorjene prihranke iz naslova interventnega zakona za znižanje stroškov občinam. Druga višina povprečnine pa bi se določila, ko bi bile v veljavi sistemske spremembe zakonodaje.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar sicer predlogu ni nenaklonjena, vendar je izpostavila, da za takšna pogajanja nima mandata. Dodala je, da bi višina povprečnine 536 € na prebivalca pomenila, da bi morali zagotoviti dodatna sredstva, predlog pa bi bil sprejemljiv pod pogojem, da bi od višine 536 odbili višino prihrankov iz naslova interventnega zakona in drugih dodatnih ukrepov.

Vraničarjeva je še predlagala, da se za leto 2015 ukine solidarnostno izravnavo nad primerno porabo ter, da se občine odpovedo sredstvom za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO), ki bi jih nadomestili s sprostitvijo dodatnega zadolževanja in prehodom na podatke iz registra nepremičnin Geodetske uprave za namene bolj učinkovitega pobiranja Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Predstavniki občin so izpostavili, da je ukrep do občin nesorazmeren in sicer prizadene v prvi vrsti manj razvite občine. Predlog državne sekretarke so predstavniki skupnosti občin vzeli na znanje, povedali so tudi, da za ukinitev sofinanciranja iz naslova 21. člena ZFO soglasja občin nimajo; glede predloga v zvezi s solidarnostno izravnavo pa je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance pripravilo izračune o finančnih učinkih takšnega ukrepa.

Na podlagi današnjega pogovora je bilo z Ministrstvom za javno upravo dogovorjeno, da se bodo pogovori nadaljevali v petek, 16.1.2015 v zvezi s finančnimi ocenami prihrankov na podlagi interventnega zakona. Ko bo jasno koliko sredstev bo možno privarčevati pa bo sledil sestanek z Ministrstvom za finance, predvidoma v ponedeljek, 19.1.2015.

 

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

***

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 176 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

***


Nazadnje posodobljeno: