• Domov
  • VIŠINA POVPREČNINE ZA 2015 ŠE NEDOREČENA

Ljubljana, 20.1.2015 – V prostorih Ministrstva za finance je potekal vnovični sestanek Ministrstva za finance ter Ministrstva za javno upravo s predstavniki skupnosti občin glede finančnih sredstev, ki jih bodo prejele občine v letu 2015.

Uvodoma je minister dr. Mramor povedal, da se na ministrstvu za finance zavedajo težke finančne situacije tudi na nivoju občin, kljub temu pa je potrebno uokviriti javno porabo glede na prihodke, s katerimi razpolaga.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar je predstavila oceno prihrankov, ki naj bi izhajali predloga interventnega zakona v višini 15 – 20 mio evrov, prihranki skozi različno zakonodajo v preteklosti bi naj znašali ca. 40 mio evrov, novi prihranki na nivoju plač javnih uslužbencev pa bi naj znašali 18 mio., dodatnih 10 mio. pa bi naj privarčevali iz naslova prenove javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije je ponovno poudarila, da so ocene prihrankov s strani ministrstva nerealne in neutemeljene ter opozorila, da stroški za izvajanje nalog, ki jih občine morajo opravljati na podlagi zakonov že več let niso usklajeni s sredstvi, ki jih občine za izvajanje zakonskih nalog prejmejo. Ocene prihrankov iz naslova interventnega zakona, ki jih je Skupnost občin Slovenije opravila med občinami članicami SOS se gibljejo med 6. in 10 mio. evrov, medtem ko pretekle prihranke v SOS ocenjujejo v višini maksimalno do 30. mio evrov. Ob vsem tem pa predstavniki Skupnosti občin izpostavljajo predvsem dejstvo, da se nalaganje dodatnih nalog iz državne ravni na občinska pleča nikdar ni ustavilo.

Ministrstvo za finance je na osnovi ocenjenih prihrankov tako za leto 2015 predlagalo povprečnino v višini 500 evrov na prebivalca ter ukinitev sofinanciranja investicij in ukinitev solidarnostne izravnave nad primerno porabo.

Na drugi strani je približevalni predlog skupnosti občin bilo znižanje povprečnine iz izhodišča 536 € za največ 8 evrov, glede na ocenjene prihranke iz različnih ukrepov, in ohranitev sofinanciranja investicij ter ohranitev solidarnostne izravnave nad primerno porabo. Dodatno znižanje povprečnine je možno samo, v kolikor bo prišlo do resnih sistemskih sprememb in preko tega do nižjih stroškov občin.

Ker bo nova izhodišča potrebno preveriti tako na strani občin kakor tudi na strani vlade, bo naslednji usklajevalni sestanek potekal predvidoma v petek, 23.1.2015.

 

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

***

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 176 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

***


Nazadnje posodobljeno: