• Domov
  • Arhiv za februar, 2015

Month: februar 2015

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – informacija o novi sodni praksi

Skupnost občin Slovenije je prejela informacijo s strani Ministrstva za javno upravo v zvezi z izvajanjem veljavne ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela. MJU želi opozoriti na dve odločitvi sodišč, in sicer na sodbo VDSS Pdp 1497/2014 glede pomena izjave, s katero zaposleni uveljavlja pravico do povračila teh stroškov, in na sodbo Vrhovnega sodišča RS… Preberi več

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih

Predlog zakon a o agrarnih skupnostih je bil posredovan v medresorsko usklajevanje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog posredujete najkasneje do petka, 27.2.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

Javna obravnava osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o objavi osnutka besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. S predlagano novelo zakona se poenostavlja strokovna podlaga, ki bo podlaga za določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Ukinja se: preverjanje bonitete kmetijskih zemljišč, priprava predloga območij, primernih za izvajanje agrarnih… Preberi več

OBČINE ODPIRAJO VRATA ŠE DO KONCA MESECA FEBRUARJA

– Odprta vrata občin še v Radovljici, Loški Dolini in na Bledu – Maribor, 16.2.2015 – Skupnost občin Slovenije je tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah, ki je potekal v večini sodelujočih občin 11.2.2015. Naša skupna želja je bila, da bi na ta dan občine svojim… Preberi več

Komisija za e-poslovanje

Na Ptuju se je 10. februarja 2015 sestala Komisija SOS za e-poslovanje na svoji 8. redni seji. Seje so se udeležili tako članice in člani komisije, kot tudi drugi predstavniki občin, saj je bila seja, kot običajno, odprtega tipa. Veliko je bilo zanimanja za projekt E-uprava 2, ki ga je predstavila vodja projekta Tatjana Mizori… Preberi več

Prva pogajanja o finančnih sredstvih za občine

V prostorih Ministrstva za pravosodje je danes potekal prvi usklajevalni sestanek v zvezi s financiranjem slovenskih občin v letu 2015. Predstavniki občin in ministrstev ostajajo na različnih bregovih tako v primeru premalo izplačanih sredstev občinam iz naslova dohodnine, kakor tudi pri predlogu interventnega zakona za zniževanje stroškov občinam in višini povprečnine v letu 2015. Uvodoma… Preberi več

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S tem predlogom uredbe se na novo ureja obseg obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo in določanja deležev za prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe, ukinja pa se tudi komisija kot posvetovalno telo za embalažo… Preberi več

Dopolnjen predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Koordinacijski odbor CLLD na podlagi pripomb pripravil odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. – Odgovori na pripombe – Dopolnjen predlog uredbe  Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge dopolnitev Uredbe CLLD posredujete najkasneje do… Preberi več

Cena km šolskih prevozov

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS za posredovanje podatkov. Občina je zaprosila za informacije občin, koliko imajo ceno po km za šolske prevoze brez DDV? Prejete odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.