• Domov
  • Cena km šolskih prevozov

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS za posredovanje podatkov.

Občina je zaprosila za informacije občin, koliko imajo ceno po km za šolske prevoze brez DDV?

Prejete odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.