• Domov
  • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – informacija o novi sodni praksi

Skupnost občin Slovenije je prejela informacijo s strani Ministrstva za javno upravo v zvezi z izvajanjem veljavne ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela. MJU želi opozoriti na dve odločitvi sodišč, in sicer na sodbo VDSS Pdp 1497/2014 glede pomena izjave, s katero zaposleni uveljavlja pravico do povračila teh stroškov, in na sodbo Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 199/2014. Slednja se nanaša na sprožen kolektivni spor s strani sindikata Ministrstva za obrambo in vključuje odločitev Vrhovnega sodišča glede obravnave razdalje 2 km in upoštevanja 1-urne časovne izgube, kar sicer ureja 5. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Prejeti dopis MJU si lahko preberete tukaj.