• Domov
  • Prva pogajanja o finančnih sredstvih za občine

V prostorih Ministrstva za pravosodje je danes potekal prvi usklajevalni sestanek v zvezi s financiranjem slovenskih občin v letu 2015. Predstavniki občin in ministrstev ostajajo na različnih bregovih tako v primeru premalo izplačanih sredstev občinam iz naslova dohodnine, kakor tudi pri predlogu interventnega zakona za zniževanje stroškov občinam in višini povprečnine v letu 2015.

Uvodoma so predstavniki vseh treh skupnosti občin izrazile protest in ogorčenje nad zmanjšanimi nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih občine prejele v tem tednu, saj občine o neizplačilu dela sredstev, ki jim zakonsko pripada niso bile predhodno obveščene, niti opozorjene in je na podlagi (nenačrtovanih) nižjih nakazil sredstev v nekaterih občinah za pričakovati finančne težave. Ministrstvo bi namreč občine ob sprejemanju proračuna 2015 moralo predhodno obvestiti o izračunih pripadajočih sredstev in finančni izravnavi glede na zakonsko določene naloge.

Akontativne zneske dohodnine za januar in februar 2015 je Ministrstvo za finance izračunalo na osnovi povprečnine, določene v 46. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, v višini 525 EUR, pri čemer pa je ministrstvo akontativno izplačalo občinam le zneske iz naslova deleža dohodnine, ki pripada občinam. Za izplačilo celotnih zneskov bi morali zagotoviti finančno izravnavo iz državnega proračuna, ki jo bi vlada morala sprejeti s sklepom, tega pa v letu 2015 ni predvidela. Sam proračun je sicer trenutno v postopku priprave rebalansa.

Predstavniki skupnosti občin so odločno zavrnili novi način tolmačenja zakonodaje s strani ministrstva, ki ni v skladu s sprejeto in veljavno metodologijo za izračun financiranja občin; pa tudi odgovor ministrstva, da se bodo opravili poračuni na podlagi zaključenih pogajanj predstavniki občin niso pristali. Prav tako pa so zahtevali, da ministrstvo v zvezi s tem poda uradno pojasnilo najkasneje do ponedeljka, 12.1.2015.

V zvezi s Predlogom zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin so predstavniki skupnosti občin ponovno izpostavili razočaranje nad izborom sprememb zakonodaje, glede na vse posredovane predloge vseh treh skupnosti občin, saj interventni zakon ne prinaša bistvenih prihrankov. Prav tako so Ministrstvo za javno upravo opozorili, da bi po dogovoru na zadnjem srečanju naj posredovali predlog interventnega zakona v pregled pred sestankom, medtem, ko je ministrstvo to storilo dan pred sestankom v poznih popoldanskih urah, priložili pa niso konkretne obrazložitve in metodologije izračunov prihrankov, na podlagi katerih bi lahko potekali konkretni pogovori. Posebej so se dotaknili spremembe, ki se nanaša na ukinitev pravne subjektivitete ožjih delov občin, katero so predstavniki skupnosti občin že v preteklosti večkrat zavrnili, saj posega v sistem organizacije lokalne samouprave in ob morebitni uresničitvi prinaša le dolgotrajne postopke spremembe, brez ukinitve nalog, torej bi se stroški le prenesli in ne zmanjšali. Prav tako je pogovor tekel o predlogu sprememb 21. in 23. člena ZFO. Sredstva iz tega naslova bi naj občine namreč nadomestile iz sredstev NUSZ, pobranih na podlagi boljših evidenc iz registra nepremičnin. Predstavniki občin so izpostavili, da je ukrep do občin nesorazmeren in prizadene v prvi vrsti manj razvite občine.

V zvezi z višino povprečnine za leto 2015 je Ministrstvo za finance ponudilo svoje izhodišče, ki znaša 494€ na prebivalca in neizplačilo finančne izravnave, ker da zanjo naj ne bi bilo zakonske podlage. Na strani skupnosti občin pa je bilo jasno izpostavljeno enotno stališče, da naj se čim prej sprejme konkretne ukrepe za znižanje stroškov občin v višini najmanj 10%, saj je le tolikšno znižanje stroškov lahko izhodišče za povprečnino v višini 536 evrov, kakor je bilo določeno v skladu z zadnjim sklenjenim dogovorom o višini povprečnine za leto 2013 in 2014.

PRVA POGAJANJA O FINANČNIH SREDSTVIH ZA OBČINE V NOVEM LETU-9.1.2014


Nazadnje posodobljeno: