• Domov
  • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S tem predlogom uredbe se na novo ureja obseg obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo in določanja deležev za prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe, ukinja pa se tudi komisija kot posvetovalno telo za embalažo in odpadno embalažo ministrstva, zaradi ustanovitve Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in pobude posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 20.2.2015.


Nazadnje posodobljeno: