• Domov
  • NA SEJI PREDSEDSTVA SOS O PROBLEMATIKI NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN PROBLEMATIKI ŠPORTA V LOKALNEM OKOLJU

SPOROČILO ZA JAVNOST SOS-

– ZA TAKOJŠNJO OBJAVO –

Kranj, 4.3.2015 –  v prostorih MO Kranj je potekala 23. Seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, katera je bila posvečena problematiki nujne medicinske pomoči in problematiki športa v lokalnem okolju. Seje sta se s strani Ministrstva za zdravstvo udeležila Tomaž Glažar in mag. Dušanka Petrič, s strani Olimpijskega komiteja pa Bogdan Gabrovec, predsednik ter Iztok Čop in Olimpijskega komiteja Slovenije in Janez Sodržnik.

Predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije so predstavnikom lokalnih skupnosti v Predsedstvu SOS predstavili načrte organizacije v prihodnjih nekaj letih ter poudarili, da so v zadnjih letih namenjali največ pozornosti vrhunskemu športu, medtem ko bi si za prihodnje želeli večji poudarek na t.i. »športu za vse«. Tega se izvaja preko športnih društev in drugih športnih organizacij v lokalnih okoljih tako, da se vključuje vse občanke in občane, od najmlajših do najstarejših. Predstavniki olimpijskega komiteja so povedali, da bi želeli delovne programe, za katere so zagotovili tudi več sredstev, predstaviti na regijskih srečanjih z županjami in župani z namenom, da se ustvari partnerski odnos in tesnejši stiki. Tudi za uporabnike načrtujejo nekaj izboljšav, ki jih bodo dosegli z vzpostavitvijo centralnega koledarja vseh športnih prireditev v Sloveniji, kjer bo mogoče najti podrobnejše informacije. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je podprlo in pozdravilo iniciativo in načrte Olimpijskega komiteja Slovenije. Prav tako so predstavniki SOS pozdravili organizacijo regijskih srečanj med komitejem in županjami in župani ter ponudili pomoč Skupnosti občin Slovenije ter sodelovanje na področju športa v lokalnem okolju.

Predstavnika Ministrstva za zdravje sta izpostavila, da je Slovenija že leta 2006 kandidirala za sredstva EU za izgradnjo 10 urgentnih centrov, kar bo velika pridobitev za državo. Druga velika pridobitev bo dispetcherski center, ki bo omogočal pregled nad celotno floto reševalnih vozil in omogočal njihovo učinkovito usmerjanje, ob tem pa centralna flota ne bo več vezana na lokalno področje, pač pa bo dovoljevala princip najbližjega prevoza ob gosti mreži reševalnih vozil. Tako so na Ministrstvu za zdravje pristopili k pripravi osnutka pravilnika, ki bo dan v javno razpravo konec meseca marca, ob tem pa so predstavniki ministrstva izpostavili, da si želijo tesnega sodelovanja s predstavniki občin. Poudarili so, da se nujne medicinske pomoči ne umika iz lokalnih okolij. Župani so pozdravili odprtje dialoga, ki ga je v preteklih tednih bilo vse premalo, prav tako pa napoved, da se bodo opravili regijski posveti s predstavniki občin, kjer bo odprta tudi možnost za diskusije. Skupnost občin Slovenije bo sodelovala kot partner pri oblikovanju pravilnika tako, da bodo upoštevane tudi občinske specifike, prav tako pa je na predstavnike ministrstva bil podan apel, da odslej Skupnost občin Slovenije redno obvešča in vključi v zgodnje faze priprave dokumentov, ki se nanašajo na lokalne skupnosti.

 

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.

Generalna sekretarka

 

***

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 177 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.


Nazadnje posodobljeno: