Month: marec 2015 - stran 2 od 3

Volilna skupščina SOS

Skupnost občin Slovenije bo organizirala redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo potekala v torek, 24. marca 2015 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica. Vabilo in prijavnica.


Brdo pri Lukovici, Lukovica, Domžale, Slovenija

Predstavitev rezultatov primerjalne analize izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo

Vabimo vas na Predstavitev rezultatov primerjalne analize izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo, ki bo v ponedeljek, 23. marca ob 11. uri v dvorana A, na GZS Zbornici komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana. Primerjalna analiza je nastala s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa identifikacija razlogov… Preberi več


13 Dimičeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija

Javna predstavitev Nacionalnega stanovanjskega programa

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo Ministrstva za okolje in prostor na javno predstavitev Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 23. marca 2015 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih Vlade RS, velika dvorana Gregorčičeva 27, Ljubljana.


27 Gregorčičeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija

Delovni posvet “Koriščenje sredstev po 21. in 23. členu ZFO ter spremembe aplikacije ZFO INVEST”

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira delovni posvet na temo koriščenja sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin ter uvedenimi spremembami v spletni aplikaciji ZFO INVEST. Posvet bo potekal v četrtek, 19.3.2015, s pričetkom ob 10.00 uri in predvidenim zaključkom ob 13.00 uri, v dvorani… Preberi več


Mestna občina Maribor, 1 Ulica heroja Staneta, Maribor, Slovenija

Sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo

S strani Ministrstva za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije prejela povabilo na sestanek na temo izvajanja sklepa vlade o sistemskih spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin za odpravo administrativnih ovir. Sestanek, katerega se bodo udeležili predstavniki SOS, bo potekal 19.3.2015 ob 15.00 uri v prostorih ministrstva.


4 Langusova ulica, Ljubljana, Slovenija

Kulturni bazar 2015

Obveščamo vas, da bo Kulturni bazar v letu 2015 potekal 18. marca 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani med 9.00 in 18.00 uro. Program strokovnega usposabljanja in e-prijavnica sta objavljena na spletni strani www.kulturnibazar.si. Tudi letošnji Kulturni bazar je namenjen tesnejšemu navezovanju stikov z občinami ter širjenju primerov dobrih praks med lokalnimi skupnostmi. Obisk Kulturnega bazarja je za vse udeležence… Preberi več


Cankarjev dom, Prešernova cesta, Ljubljana, Slovenija

Drugo srečanje slovenskih županj

V organizaciji županje občine Črnomelj, Mojce Čemas Stjepanovič in Skupnosti občin Slovenije bo potekalo drugo srečanje županj, ki bo v prostorih občine Črnomelj (sejna soba), Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, 17. marca 2014 s pričetkom ob 10.00 uri. Na drugem srečanju slovenskih županj bo Vera Kozmik, direktorica Dialog-si.net županjam predstavila temo uspešnega in učinkovitega komuniciranja z javnostmi…. Preberi več


Občina Črnomelj, 3 Trg svobode, Črnomelj 8340, Slovenija

Sestanek z MDDSZ za nižanje stroškov občin

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo potekal sestanek namenjen sistemskim spremembam za zniževanje stroškov občin na delovnem področju MDDSZ. Sestanek bo potekal v ponedeljek, 16.3. 2015 ob 11 uri v prostorih ministrstva.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Slovenija

Sestanek o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave

Vlada Republike Slovenije je na seji 30. 10. 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije in tudi sklenila, da ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo pripravi predlog strategije, ga posreduje v javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Tako smo v Skupnosti občin Slovenije prejeli vabilo na sestanek v zvezi z izhodišči za strategijo, ki bo… Preberi več


21 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

Sestanek z MIZŠ glede možnih sprememb zakonodaje

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na sestanek z MIZŠ v zvezi s pregledom stanja na področju predšolske vzgoje in predlogov občin, ki so bili posredovani v postopku sprejemanja interventnega zakona ter dogovoru o nadaljnjem sodelovanju. Sestanek bo potekal 12.3.2015 od 10.00 ure dalje.


16 Masarykova cesta, Ljubljana, Slovenija