• Domov
  • Finančna pomoč pobrateni občini

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po izmenjavi informacij in praks občin glede finančne pomoči pobrateni občini v tujini.

Občina se je namreč znašla pred situacijo, ko bi želela s finančnimi sredstvi pomagati pobrateni občini v drugi državi (pomoč ob poplavah, otroci v stiski …). Gre za dobrodelen namen, kjer bi bila pomoč zelo dobrodošla. Ker so občine v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance zelo omejene (donacije), je občino zanimalo, kako druge občine ravnajo v takšnih primerih.

Prejete odgovore občin najdete tukaj.