• Domov
  • Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Tukaj najdete Izhodišča za pripravo Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS in predlog zakona ter predlog Uredbe.

Vaše morebitne pripombe in stališča nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 20.4.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.