• Domov
  • PREDSEDNIK SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE V NASLEDNJEM LETU IN POL DR. IVAN ŽAGAR

23.4.2015, Žalec – Na prvi seji Predsedstva SOS v novi sestavi je bilo soglasno sprejeto, da bo dr. Ivan Žagar, predsednik sekcije občin s sedežem upravnih enot, vodil Skupnost občin Slovenije v prvi tretjini štiriletnega mandata. Dr. Ivan Žagar torej z današnjim dnem prevzema vodstvo največje in najstarejše reprezentativne organizacije občin v Sloveniji. Drugo tretjino mandata bo predsedovanje skupnosti prevzel predsednik sekcije mestnih občin, Bojan Kontič, zadnja tretjina mandata pa bo pripadla predsedniku sekcije malih občin, Branku Ledineku.

Predsedstvo SOS je obravnavalo trenutni napredek pogajanj z ministrstvi za sistemske spremembe, s katerimi bi naj, glede na podpisan dogovor o povprečnini, najkasneje do 30.6.2015 privarčevali 22,8 mio. evrov, saj se bi s tem datumom naj tudi dodatno znižala povprečnina, katero prejmejo občine za opravljanje svojih zakonskih nalog. Županje in župani so opozorili, da pogajanja z ministrstvi potekajo prepočasi in da konkretnega napredka (z redkimi izjemami) ni za zaznati. To je ugotovila tudi Vlada RS, Ministrstvo za javno upravo pa je ocenilo, da je nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanje konkretnih finančnih prihrankov občin. Zato predsedstvo SOS ponovno opozarja na zavezo Vlade, da bo sredstva za občine, če ne bodo doseženi ustrezno merljivi prihranki, zagotovila na drug način ter na dejstvo, da bodo za sredstva prikrajšani neposredno občanke in občani. V Skupnosti občin Slovenije pričakujemo sestanek z ministrom Koprivnikarjem in konkretne izračune prihrankov po 1. maju.

Prav tako je potekala izmenjava mnenj in stališč med županjami in župani (ministrstvo za infrastrukturo je svojo prisotnost na seji kratkoročno preklicali) k uvedbi digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju na poseljenih območjih, kjer težave predstavlja predvsem neupoštevanje občin in javnosti pri njihovi gradnji. Izkušnje prisotnih županj in županov na seji kažejo, da so si občine prizadevale za posvetovanje z občankami in občani, medtem ko je v večini primerov komunikacija z državno ravnijo bistveno otežena. Pojavljajo se tudi primeri, ko ministrstvo zahteva, da prestavitev bazne postaje plača občina sama. Prav tako pa prihaja do primerov, ko se zaradi nadgradnje sistema poškoduje ali uniči občinsko infrastrukturo, ki je po zaključku del ne vrnejo v prvotno stanje. Predsedstvo je izpostavilo, da je takšen odnos do občin in občanov popolnoma nesprejemljiv.

 S strani Ministrstva za kulturo se je k tematiki predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi seje udeležil državni sekretar, g. Anton Peršak, ki je predstavil predlog zakona. Ker se preko predloga zakona posredno nalaga obveznosti tudi občinam, so županje in župani opozorili, da se sredstva občinam znižujejo in tako trpi celotno področje družbenih dejavnosti, tudi kultura. Članice in člani predsedstva SOS zakonu niso nenaklonjeni, vendar pa so opozorili, da so v trenutnih težkih finančnih okoliščinah primerni zgolj tisti projekti na področju kulture, za katere je možno zagotoviti sofinanciranje iz evropskih sredstvih. Predstavniki občin in ministrstva so se dogovorili za tesno sodelovanje pri nadaljnjih postopkih priprave predloga zakona.


Nazadnje posodobljeno: