• Domov
  • Vsebinska izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji

Skupnost občin Slovenije ponovno objavlja vsebinska izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Ker želi MJU pri pripravi izhodišč in kasnejšega oblikovanja besedila strategije slediti čim širšemu aktivnemu sodelovanju, vas vljudno naprošamo, da nam posredujete vaša stališča, mnenja, (proti)vprašanja, predloge na vsebinska izhodišča.

Le ta izhodišča so pripravljena na način, da je pri posameznih poglavjih na splošno predstavljeno stanje, v nadaljevanju pa so glavna navedena odprta vprašanja, na katera bo odgovorila strategija. Tukaj najdete besedilo izhodišč.

Vljudno vas naprošamo, da nam stališča, mnenja posredujete najkasneje do četrtka, 30.4.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.