• Domov
  • Informacija o urejanju obveznih socialnih zavarovanj preko e-VEM portala

S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) smo prejeli ponovno informacijo o urejanju obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM državnega portala za podjetja in podjetnike, ki jo je ZZZS pripravil v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V informaciji je pojasnjeno, kdo lahko že ureja obvezna socialna zavarovanja prek e-VEM portala in za koga bodo postopki v letošnjem letu še odprti. Od 1.1.2016 bodo namreč morali poslovni subjekti ta zavarovanja obvezno urejati prek e-VEM portala. V informaciji je dodana še šifra podlage za zavarovanje 033 (24. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ).

Tukaj si lahko preberete spremni dopis in informacijo.