Month: maj 2015 - stran 2 od 2

Predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči

Skupnost občin Slovenije z namenom podaje pripomb objavlja predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči, vključno z zagotavljanjem zdravstvenega varstva udeležencem in drugim osebam na prireditvah in shodih ter protokolarnih dogodkih. Vaše pripombe, stališča in mnenja po posameznih členih predloga pravilnika nam posredujte najkasneje do… Preberi več

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun In izplačilo plač v javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije vas je prejela dopis MJU v katerem seznanjajo s spremembami in dopolnitvami Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile objavljene v Uradnem listu RS 24/15 dne 10.4.2015. Tukaj si lahko preberete prejeti dopis.