• Domov
  • Predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči

Skupnost občin Slovenije z namenom podaje pripomb objavlja predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči, vključno z zagotavljanjem zdravstvenega varstva udeležencem in drugim osebam na prireditvah in shodih ter protokolarnih dogodkih.

Vaše pripombe, stališča in mnenja po posameznih členih predloga pravilnika nam posredujte najkasneje do srede, 20. maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.